Doelgroep

De doelgroep waar ProRomi zich op richt, bestaat voornamelijk uit achtergestelde Roma zigeuners.

Daar waar ProRomi voorheen een aantal projecten op verschillende locaties in Roemenië had, zal ProRomi zich nu voornamelijk richten op de Roma in de regio van Cluj-Napoca en in het bijzonder de bevolking van de wijk Dallas (Pata-Rat), onder de rook van Cluj.

De Roma (meervoud van Rom), in het dagelijks taalgebruik ook vaak zigeuners genoemd, zijn een van oorsprong nomadisch volk. In Roemenië was hun nomadische levenswijze in de communistische tijd geruime tijd verboden en nu leven zij vaak in woonwagenkampen of in achterstandswijken. In dit geval op en bij de vuilnisbelt van Cluj-Napoca, 1 van de 4 grootste steden van Roemenië.

Stichting ProRomi is door de belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling". Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. ANBInummer ProRomi Nederland: 8062.77.610

Stichting ProRomi Nederland

Laarweg 30

6721 DE Bennekom

Stichting ProRomi Nederland © 2017. Webdesign door Chalsey Hüpscher.