Missie

Waarom bestaat Proromi?

ProRomi zet zich al tientallen jaren in voor Roma-zigeuners in Roemenië.

Zij lijden soms aan ondervoeding / slechte voeding, hebben uiterst slechte behuizing, gebrek aan goede scholing en worden ernstig gediscrimineerd en algeheel achtergesteld door de plaatselijke bevolking en overheid.

ProRomi wil daarom vanuit een christelijke achtergrond de Roma-zigeuner bevolking in Roemenië helpen een zo goed mogelijk, menswaardig bestaan op te bouwen.

Stichting ProRomi is door de belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling". Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. ANBInummer ProRomi Nederland: 8062.77.610

Stichting ProRomi Nederland

Laarweg 30

6721 DE Bennekom

Stichting ProRomi Nederland © 2017. Webdesign door Chalsey Hüpscher.