Strategie

Op welke manier bereiken wij onze visie?

Werkgelegenheid is zeer belangrijk voor de volwassenen, want daar komen de inkomsten vandaan. Hun primaire levensbehoeften zijn eten, drinken en hygiëne.  Een gezondere levensstijl worden daardoor opzij geschoven. Want als zij meer tijd gaan besteden aan opruimen in en rond hun huis, dan hebben ze minder tijd om te werken of om spullen te verzamelen op de vuilnisbelt, zodat ze minder geld verdienen met als gevolg minder eten en drinken te hebben.

Werkvoorziening ligt op dit moment echter (nog) niet binnen de visie van ProRomi.

Via ProRroma, de lokale stichting, biedt ProRomi echter wel scholing aan voor de basisschoolkinderen. Dat is onder leiding van Margriet en haar rechterhanden. De bedoeling is dat iemand dat in de nabije toekomst over zal nemen van haar. We proberen hen te laten beseffen dat onderwijs het belangrijkste is wat er is voor de nieuwe generatie. Dat is de sleutel tot succes. Jammer genoeg dringt het niet altijd door bij de ouders van de kinderen en die laten hen liever werken en geld verdienen dan dat ze hen naar school sturen. Voorlichting voor en begeleiding van de ouders is daarom ook van essentieel belang.

ProRomi wil zorg dragen voor betere huisvestiging in de vorm van beter geïsoleerde huizen die bestand zijn tegen de weersomstandigheden (temperaturen van onder de -20° in de winter tot 35+° in de zomer) en de ratten en ander ongewenst gedierte. Dit gaat onder leiding van de facilitaire mensen.

Wij nemen samen met de Roma ‘oudsten’ de beslissing wie aan de beurt is om een nieuw huisje te krijgen. We laten de Roma zigeuners (zo ver het mogelijk is) mee helpen aan de bouw, zodat ze het besef krijgen hoeveel moeite, tijd en kosten er verbonden zitten. Dit is echter niet altijd mogelijk gezien de situatie. De gezinnen moeten vaak iedere dag werken om hun dagelijks brood bij elkaar te scharrelen.

ProRroma is ook al vele jaren in onderhandeling met de (gemeentelijke) overheid om het dorp ‘erkend’ te krijgen en ook betere elektrische voorzieningen e.d.

ProRroma heeft een groot deel van de grond van Pata Rat aangekocht, om te voorkomen dat de overheid op een gegeven moment zou kunnen besluiten de wijk ‘weg te bulldozeren’.

Via de school krijgen de kinderen nu regelmatig goede maaltijden aangeboden, maar ook daarbuiten bieden onze organisatie en de mensen en organisaties die hulpverlening komen bieden zo veel mogelijk goede voedsel voorziening.

Samen met enige andere stichtingen die kleding en hulp goederen brengen deelt ProRroma deze items ook uit.

Ook is er waar mogelijk voorziening in het (verkrijgen van) medicijnen.

Veel zigeuner meisjes raken op zeer jonge leeftijd zwanger. ProRroma werkt samen met stichting Zody om de kinderen en tieners van het dorp besef bij te brengen dat dit veelal tot armoede en ellende lijd. Hierin moet nog veel gebeuren.

Ten slotte willen alle medewerkers van ProRomi /ProRroma er ook ‘zijn’ voor de zigeuners, die vaak onder erbarmelijke omstandigheden leven en veel ellende mee maken.

In alle bovenstaande functies, maar ook met name hierin komt het Christelijke aspect naar voren.

Stichting ProRomi is door de belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling". Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. ANBInummer ProRomi Nederland: 8062.77.610

Stichting ProRomi Nederland

Laarweg 30

6721 DE Bennekom

Stichting ProRomi Nederland © 2017. Webdesign door Chalsey Hüpscher.