Speciale Projecten

Het project / de wijk Pata-Rat in Cluj is het hoofd project van ProRomi.  Veel informatie op deze website gaat daar over.

Maar zoals u in Missie en Visie kunt lezen, is ProRomi niet beperkt tot Cluj-Napoca.
Zo is er onlangs, met steun van een paar teams, een huisje in Floresti gebouwd, voor een paar gezinnen met 18 personen totaal, zie deze YouTube link; https://youtu.be/8ODMj66erjw

Cuzap project

En dan is er ook ons inmiddels doorlopende project in een achtergesteld wijkje in Cuzap, in de provincie Bihor, grenzend aan Hongarije.
Wij brengen daar regelmatig kleding, voedsel, speelgoed en hulpgoederen naartoe.
In mei 2019 hebben wij met een team uit Nederland het huis van een weduwe met 8 kinderen en een kleinkind opgeknapt (zie foto's).

Nu zoeken wij support voor een team reis in april/mei 2020.
Wij gaan met het team van Nederlanders en Roemenen een huisje bouwen in Cuzap.
Dit huisje is voor een arm gezin met 6 kinderen, waarvan 2 met Asma en 1 met een hersencyste, die zelf al hun inkomen nodig hebben voor puur overleven in hun penibele situatie.
Op dit moment wonen zij in een krot wat wij nieteens goed genoeg achten om op te knappen.
Ook zullen wij weer voedsel, kleding, speelgoed en kinderbijbels uitdelen aan de kinderen in de wijk en voor hen een gezellige 'kampweek' organiseren.
Dit kost circa € 5.000,-
Wilt u ons helpen door dit project rechtstreeks te ondersteunen?  Klik dan op de Doneren knop.

Óf maak uw gift over op NL17ABNA0443925798 Stichting ProRomi Nederland o.v.v. 'gift Cuzap'.

Dit zijn Entré en 'achter kamer' van het huis wat wij gaan vervangen in april 2020

Cuzap project gerealiseerd in mei 2019:

Start van de aanbouw

1e kamer aanbouw

2e kamer aanbouw

Het oude toilet

Het nieuwe toilet

En aandacht voor de kinderen, met spelletjes, schminken, etc.

Stichting ProRomi is door de belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling". Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. ANBInummer ProRomi Nederland: 8062.77.610

Stichting ProRomi Nederland

Laarweg 30

6721 DE Bennekom

Stichting ProRomi Nederland © 2017. Webdesign door Chalsey Hüpscher.