Visie

Wat wil ProRomi bereiken?

Met een gezamenlijke inspanning met God aan onze zijde willen wij Roma zigeuners (in het bijzonder op Pata-Rât in de regio Cluj) dienen, motiveren en stimuleren.

Wij gaan er vanuit dat de Roma zigeuners zelfsturing willen geven aan hun leven en (tot zo ver mogelijk is) hier de verantwoording voor moeten dragen. De wensen en behoeften van de Roma zigeuners staan centraal en worden gebruikt als uitgangspunt. Wij werken daarom ook vanuit het krachtenperspectief en kijken naar wat de krachten van de Roma zigeuners zijn.

Basisvoorwaarden hiervoor zijn gelijkwaardigheid, een respectvolle bejegening en respect voor de levenssfeer van de Roma zigeuners.

Stichting ProRomi is door de belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling". Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. ANBInummer ProRomi Nederland: 8062.77.610

Stichting ProRomi Nederland

Laarweg 30

6721 DE Bennekom

Stichting ProRomi Nederland © 2017. Webdesign door Chalsey Hüpscher.